Konkurs

Zapraszamy wokalistów i wokalistki do udziału w konkursie, którego finał odbędzie się 6 sierpnia 2021 podczas Festiwalu Ireny Jarockiej w Gdańsku. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

  • online (nadsyłanie nagrań wideo, spośród których Jury wybierze 3 laureatów)
  • Koncert Laureatów podczas Festiwalu Ireny Jarockiej 6.08.21 w Gdańsku

Etap pierwszy – ONLINE

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz ze zgodami i przesłać JEDNO dowolne swoje nagranie z repertuaru Ireny Jarockiej, możesz skorzystać z podkładów dostępnych poniżej, na adres kontakt@festiwaljarockiej.pl do dnia 25 czerwca 2021. Nagrania w formie audiowizualnej należy załączyć jako link (gdrive, onedrive, wetransfer itp.) do pobrania w treści maila i w karcie zgłoszenia.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Podkłady piosenek

aby pobrać nagranie wybierz prawym klawiszem myszy zapisz link jako…

Etap drugi – FESTIWAL – konkurs Laureatów

Jury Festiwalu w składzie Krystyna Stańko, Krzysztof Jary Jaryczewski, Joanna Kraińska wybierze trzech laureatów konkursu, którzy zostaną zaproszeni przez Organizatorów na Festiwal Ireny Jarockiej w Gdańsku.

Tu zaprezentują się ponownie zgromadzonej publiczności oraz Jury Festiwalu i zostaną przyznane następujące nagrody:

  • I MIEJSCE- 1500 zł
  • II MIEJSCE- 1000 zł
  • III MIEJSCE- 500 zł

Przyznana zostanie również dodatkowa nagroda rzeczowa, którą przyzna Festiwalowa publiczność. Nagrodą główną dla zwycięzcy będzie wydanie singla, w którego skład wchodzi sesja nagraniowa i mastering ufundowane przez AudioPlanet oraz wydanie płyty CD ufundowane przez Soul Records. Laureaci mogą również się spodziewać nagród rzeczowych od partnerów Festiwalu oraz zaproszenia na występy organizowane przez Organizatora i partnerów.

logo miasto gdansk
logo Gdański Archipelag Kultury